THE PROJECT

EU INITIATIVES

POLICY RECOMMENDATIONS

NEWS

TRAINING MENU

FRAMEWORK FOR PEDAGOGICAL DIGITAL COMPETENCES

Qualifications Framework

Curriculum

Teachers Consultation

PEDAGOGICAL DIGITAL STRATEGIES FOR SCHOOLS

DigiComp

Guide for School Leaders

LITERATURE REVIEW

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE

De Universiteit van Florence (UniFi) is een belangrijk en invloedrijk centrum voor onderzoek en hogere opleiding in Italië, met 1.800 docenten en intern onderzoekspersoneel, 1.600 technisch en administratief personeel en meer dan 1.600 onderzoeksassistenten en doctoraatsstudenten. Het biedt een breed aanbod aan opleidingen op verschillende niveaus en in alle kennisgebieden. 126 opleidingen, georganiseerd in 10 scholen, met een bevolking van ongeveer 51.000 ingeschreven studenten, waarvan 1/4 afkomstig is van buiten Toscane. Jaarlijks worden er in Florence ruim 9.000 graden uitgereikt. UniFi heeft een natuurlijke internationale roeping en de ontwikkeling van internationalisering is een van haar strategische prioriteiten. Het is een van de grootste en meest productieve publieke onderzoekssystemen in Italië dankzij het aantal onderzoekers dat werkzaam is op een breed scala aan disciplinaire gebieden, en dankzij een intensieve deelname aan onderzoeksprogramma's van nationaal en internationaal belang en de significante wetenschappelijke resultaten die zijn behaald. Externe fondsen ondersteunen de activiteiten op het gebied van onderzoek en kennisoverdracht. Dit kwalificeert UniFi als een moderne onderzoeksuniversiteit en verklaart haar uitstekende positie op nationale en wereldranglijsten. Het Departement Onderwijs, Talen, Intercultuur, Literatuur en Psychologie ((FORLILPSI) van UniFi bestaat uit ongeveer 50 wetenschappers, waaronder hoogleraren en universitair hoofddocenten, universitair docenten en onderzoekers. Op het gebied van onderzoek en kennisproductie wordt bijzondere aandacht besteed aan individueel, relationeel, sociaal en ecologisch welzijn; over het opbouwen van sociale, gezondheids- en onderwijsdiensten op basis van cultureel, juridisch en wetenschappelijk bewijs, en de opkomende behoeften van het maatschappelijk middenveld; over de ontwikkeling van innovatieve benaderingen van lesgeven en leren, met bijzondere aandacht voor het gebruik van digitale media en de bevordering van media- en digitale geletterdheid; over het ondersteunen van onderzoek en opleiding in een interculturele context om gelijkheid, sociale inclusie en democratisch burgerschap te bevorderen. Maria Ranieri, directeur van het Educational Technology Lab en lid van het project Etam, heeft als onderzoeker actief bijgedragen aan de ontwikkeling van het EU JRC-rapport en andere relevante publicaties over dit onderwerp.

Learn more about us: