THE PROJECT

EU INITIATIVES

POLICY RECOMMENDATIONS

NEWS

TRAINING MENU

FRAMEWORK FOR PEDAGOGICAL DIGITAL COMPETENCES

Qualifications Framework

Curriculum

Teachers Consultation

PEDAGOGICAL DIGITAL STRATEGIES FOR SCHOOLS

DigiComp

Guide for School Leaders

LITERATURE REVIEW

OVER HET PROJECT

Tijdens de covid19-pandemie waren de meeste onderwijsinstellingen verplicht om digitale leeromgevingen te gebruiken. Dit heeft de digitale transformatie in het onderwijs grotendeels ondersteund, maar heeft ook enkele aspecten aan het licht gebracht waar we in het verleden geen rekening mee hebben gehouden. Leraren moesten niet alleen digitale hulpmiddelen kunnen gebruiken, maar ze moesten zich ook bewust zijn van de sociale, emotionele en affectieve aspecten van het op digitale technologie gebaseerde onderwijs.

Tevens beschikten veel leraren (ook al konden ze bepaalde hulpmiddelen gebruiken) niet over de vaardigheden om deze hulpmiddelen op een pedagogisch effectieve manier in te zetten. Binnen dit project wordt dit probleem aangepakt en wordt het DigCompEdu-kwalificatieraamwerk bijwerkt, rekening houdend met de aspecten die naar voren zijn gekomen uit de pandemie-ervaring. Daarnaast wordt er binnen dit project een curriculum ontwikkeld om docenten en praktijkmensen (van alle niveaus) in deze vaardigheden te trainen.

Er wordt een traject ontworpen en ondersteuning geboden aan onderwijsinstellingen om pedagogische digitale strategieën te ontwikkelen die hen zullen helpen hun inspanningen te coördineren in het kader van een schoolbrede aanpak. Het project helpt schoolteams onderwijs te bieden in een digitale omgeving die hoge kwaliteit biedt en inclusief is voor alle leerlingen, vooral voor leerlingen uit achtergestelde milieus die meer steun van hun school en hun leraar nodig hebben.

Our Project’s Poster