THE PROJECT

EU INITIATIVES

POLICY RECOMMENDATIONS

NEWS

TRAINING MENU

FRAMEWORK FOR PEDAGOGICAL DIGITAL COMPETENCES

Qualifications Framework

Curriculum

Teachers Consultation

PEDAGOGICAL DIGITAL STRATEGIES FOR SCHOOLS

DigiComp

Guide for School Leaders

LITERATURE REVIEW

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE

Университетът на Флоренция (UniFi) е важен и влиятелен център за изследвания и висше обучение в Италия, с 1800 преподаватели и изследователски персонал, 1600 технически и административни служители и над 1600 асистенти изследователи и докторанти. Той предлага широк спектър от учебни програми на различни нива и във всички области на знанието. 126 дипломни курса, организирани в 10 школи, с общо около 51 000 записани студенти. Във Флоренция всяка година се присъждат над 9000 дипломи. UniFi има международна ориентация и развитието на интернационализацията е един от стратегическите му приоритети. Университетът е една от най-големите и най-продуктивните публични изследователски системи в Италия благодарение на броя на изследователите, работещи в широк спектър от дисциплинарни области, и на интензивното участие в програми за изследвания с национално и международно значение, както и на значимите научни резултати, които са постигнати. Външното финансиране подкрепя изследователската дейност и трансфера на знания. Това квалифицира UniFi като модерен изследователски университет и обяснява неговата отлична позиция в националните и световните класации. Департаментът по образование, езици, междукултурни изследвания, литература и психология (FORLILPSI) в UniFi се състои от около 50 учени, включително пълни и асоциирани професори, асистент-професори и изследователи. В областта на изследванията и производството на знания се обръща специално внимание на индивидуалното, социалното и екологичното благосъстояние; на изграждането на социални, здравни и образователни услуги, базирани на културни, правни и научни доказателства, и на възникващите нужди на гражданското общество; на разработването на иновативни подходи към преподаването и ученето с особен акцент върху използването на дигитални медии и насърчаването на медийна и дигитална грамотност; на подкрепата за изследвания и обучение в междукултурни контексти за насърчаване на равенството, социалното включване и демократичното гражданство. Проф. Мария Раниери, директор на лабораторията за образователни технологии и член на проектния екип, е допринесла активно като изследовател за разработването на доклада на ЕС JRC и други съответни публикации по темата.

Learn more about us: