THE PROJECT

EU INITIATIVES

POLICY RECOMMENDATIONS

NEWS

TRAINING MENU

FRAMEWORK FOR PEDAGOGICAL DIGITAL COMPETENCES

PEDAGOGICAL DIGITAL STRATEGIES FOR SCHOOLS

LITERATURE REVIEW

CENTER FOR CREATIVE TRAINING ASSOCIATION (CCTA)

Centre for Creative Training Association (CCTA) is een non-profit organisatie, opgericht in 2008 in Sofia, Bulgarije. Het heeft tot doel initiatieven te implementeren die bijdragen aan effectieve veranderingen op het gebied van onderwijs en opleiding – een verandering in praktisch onderwijs, dat sleutelcompetenties effectief beheerst en leerlingen helpt hun potentieel voor succesvolle professionele en sociale realisatie te vergroten. De activiteiten van CCTA zijn gericht op een leven lang leren, bijscholing van leraren en jongereninitiatieven. Wij werken samen met alle onderwijsorganisaties in het reguliere onderwijs van kleuter- tot middelbare schoolniveau, incl. middelbare scholen voor beroepsonderwijs. CCTA biedt kwalificatiecursussen voor leraren in het basis-, middelbaar en middelbaar onderwijs volgens programma's die zijn goedgekeurd en erkend door het Bulgaarse Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (in overeenstemming met de Bulgaarse wetgeving). Meer dan 8000 leraren waren door middel van korte kwalificatiecursussen opgeleid door de trainers van het Centrum. Onze activiteiten op het gebied van het opleiden van (pedagogische) specialisten zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd. De kortetermijncursussen die we aan docenten geven, behandelen onderwerpen als: School in de cloud; Virtuele en augmented reality in de leeromgeving; Ontwerp en inzet van ICT; Tools voor aantrekkelijk onderwijs; Workshop voor innovatieve onderwijspraktijken; Het ontwikkelen van presentatievaardigheden, en anderen. Een deel van elke training gerelateerd aan ICT is het onderwerp van het zinvolle gebruik van technologieën in de onderwijsomgeving. We werken samen met scholen om hen te helpen onderwijstransformatie te realiseren door middel van technologieën in het schoolbestuur en in het onderwijsproces, maar ook door modernisering van de technologische infrastructuur van de school. CCTA is lid van de DigComp Community of Practice, houdt zich bezig met openbare raadplegingen en draagt bij aan het DigComp 2.2-revisieproces. Het is ook de coördinator van een Erasmus+ KA3 Policy innovatieproject (https://seeval-project.eu/ ) dat tot doel heeft het sociale en emotionele leren van leraren op school te ontwikkelen.

Learn more about us: