THE PROJECT

EU INITIATIVES

POLICY RECOMMENDATIONS

NEWS

TRAINING MENU

FRAMEWORK FOR PEDAGOGICAL DIGITAL COMPETENCES

Qualifications Framework

Curriculum

Teachers Consultation

PEDAGOGICAL DIGITAL STRATEGIES FOR SCHOOLS

DigiComp

Guide for School Leaders

LITERATURE REVIEW

Evaluatie

De kwaliteitsborging als onderdeel van de management- en procesevaluatie zal gericht zijn op participatieve kwaliteitsverbetering (proces) en algehele effectiviteit (uitkomst) met verschillende aandachtspunten. Bij de evaluatie van de relevantie wordt de mate van respons op de behoeften/problemen van de doelgroep gemeten.

De volgende methoden zullen worden gebruikt om gegevens te verkrijgen voor kwaliteitsborgingsprocessen:

Individuele- of teaminterviews met partnerteams, begunstigden, geassocieerde partners en/of belanghebbenden

Focusgroepen met doelgroep vertegenwoordigers voordat de implementatie start

Participerende observaties van activiteiten in de klas

Online enquête toegepast als basis- en uitkomstevaluatie over geselecteerde kwesties, gerelateerd aan de evaluatie-indicatoren

Kleine enquêtes: met betrekking tot de impactindicatoren

De evaluatie zal worden uitgevoerd in de geest van participatief onderzoek en evaluatie, en zal gericht zijn op gedeeld begrip en eigenaarschap van de projectresultaten en een sterke betrokkenheid bij de opschaling ervan.