THE PROJECT

EU INITIATIVES

POLICY RECOMMENDATIONS

NEWS

TRAINING MENU

FRAMEWORK FOR PEDAGOGICAL DIGITAL COMPETENCES

Qualifications Framework

Curriculum

Teachers Consultation

PEDAGOGICAL DIGITAL STRATEGIES FOR SCHOOLS

DigiComp

Guide for School Leaders

LITERATURE REVIEW

UC LEUVEN

Vzw UC Leuven is een hoger onderwijsinstelling in Vlaanderen, die onder de naam UC Leuven-Limburg (UCLL) samenwerkt met vzw UC Limburg. UCLL staat bekend om de hoge kwaliteit van haar onderwijs, onderzoek en regionale ontwikkeling. Er worden ruim 30 professionele bacheloropleidingen (EQF 6) en 30 opleidingen voor levenslang leren aangeboden in verschillende vakgebieden: onderwijs, gezondheidszorg, toegepaste sociale studies, toegepaste techniek en technologie en bedrijfsmanagement. Elk jaar zijn er ongeveer 14.000 studenten ingeschreven aan de UCLL. Bovendien volgen ongeveer 15.000 professionals een opleiding, seminarie of workshop aan de UCLL. De sterke toewijding van UCLL aan onderzoek zorgt voor state-of-the-art studieprogramma's en trainingen voor deze studenten en professionals. Het onderzoek aan de UCLL is zonder twijfel praktijkgericht. Samen met andere regionale en internationale kennisinstellingen, bedrijven en organisaties, de overheid en financieringsinstanties genereert UCLL nieuwe, toegepaste kennis via een breed scala aan (internationale) onderzoeksprojecten en biedt deze kennis aan via training en advies. UCLL werkt ook samen met actoren buiten de academische wereld om onderzoek en diensten aan te bieden die zijn afgestemd op hun behoeften. Dit projectvoorstel zal worden uitgebracht door UCLL Research&Expertise centrum Education & Development (Ed&Dev). Ed&Dev richt zich op ontwikkeling, transitie, revolutie, vernieuwing, groei en innovatie in het onderwijs, allemaal woorden om een beweging te beschrijven, een beweging van iets naar iets anders, iets nieuws, iets beters. Dat is wat we voortdurend proberen te doen in onderwijs en opleiding: leerlingen – peuters, kinderen, jongeren en volwassenen – ondersteunen van nog niet weten naar kunnen weten naar weten. Dat ontwikkelingsproces veronderstelt dat schoolleiders en leraren – kleuterleidsters, leraren, lerarenopleiders, coaches, directeuren, onderwijsmanagers en onderwijs- en schoolondersteunend personeel – zelf van iets naar iets nieuws kunnen gaan in die beweging.

Learn more about us: