THE PROJECT

EU INITIATIVES

POLICY RECOMMENDATIONS

NEWS

TRAINING MENU

FRAMEWORK FOR PEDAGOGICAL DIGITAL COMPETENCES

PEDAGOGICAL DIGITAL STRATEGIES FOR SCHOOLS

LITERATURE REVIEW

BELEIDSAANBEVELINGEN

Aan het einde van het project zal het consortium een beleidsaanbevelingsdocument opstellen op basis van de lessen die uit het project zijn geleerd en waarin alle activiteiten, uitdagingen, methodologieën, hindernissen enz. worden uiteengezet. Dit document zal worden doorgestuurd naar de lokale en nationale instellingen, de Europese Commissie en online worden gepubliceerd.

Het uiteindelijke document met beleidsaanbevelingen zal ook iedereen die dit onderwerp of andere gerelateerde onderwerpen doorzoekt helpen om uit de eerste hand kennis op te doen. Al de materialen van dit project zullen worden gepubliceerd in gemakkelijk te begrijpen taal en worden daarnaast gratis ter beschikking gesteld.

De Beleidsaanbeveling zal een leidraad vormen voor de ontwikkeling en het gebruik van het cyberanimatiemodel en voor de verspreiding van dit model op politiek niveau om de participatie van jongeren bij lokale instellingen te verbeteren. Beleidsmakers op alle niveaus zullen vanaf het begin van het project betrokken worden bij de verschillende activiteiten om ervoor te zorgen dat het project impact zal hebben op systeemniveau. Het wordt toegelicht bij beleidsconferenties, er worden beleidsaanbevelingen ontwikkeld, opgevolgd etc. De samenstelling van het consortium zorgt voor een goede toegang tot het beleidsniveau.