THE PROJECT

EU INITIATIVES

POLICY RECOMMENDATIONS

NEWS

TRAINING MENU

FRAMEWORK FOR PEDAGOGICAL DIGITAL COMPETENCES

PEDAGOGICAL DIGITAL STRATEGIES FOR SCHOOLS

LITERATURE REVIEW

UC LEUVEN

Vzw UC Leuven е висше образователно заведение (ВУЗ) във Фландрия, което си сътрудничи под името UC Leuven-Limburg (UCLL) с vzw UC Limburg. UCLL е известен с високото качество на своето преподаване, изследвания и регионално развитие. Предла повече от 30 професионални бакалавърски програми (EQF 6) и 30 програми за обучение през целия живот в различни области: образование, здравеопазване, приложни социални науки, приложно инженерство и технологии и бизнес управление. Всяка година в UCLL се записват около 14000 студенти. Освен това, около 15000 професионалисти посещават обучения, семинари или работилници в UCLL. Силният ангажимент на UCLL към изследванията гарантира съвременни учебни програми и обучения за тези студенти и професионалисти. Изследванията в UCLL са практически ориентирани. Заедно с други регионални и международни институции, компании и организации, правителството и финансиращите агенции, UCLL генерира нови, приложни знания чрез широк спектър от (международни) изследователски проекти и предлага тези знания чрез обучение и насоки. UCLL също така си сътрудничи с актьори извън академичния свят, за да предоставя изследвания и услуги, адаптирани към техните нужди. Проектът D-PAIDEIA се осъществява от Центъра за изследвания и експертност в UCLL за Образование & развитие (Ed&Dev). Ed&Dev се фокусира върху развитие, преход, обновление, растеж и иновации в образованието, всички думи, описващи движение, движение от нещо към нещо друго, нещо ново, нещо по-добро. Това е това, което постоянно се опитваме да правим в образованието и обучението: да подкрепяме учащите - малки деца, подрастващи, млади хора и възрастни - по пътя им към знанието. Този процес на развитие предполага училищни лидери и учители - детски и начални учители, учители по предмети, обучители на учители, възпитатели, директори, мениджъри в сферата на образованието и подкрепящи специалисти - които могат да се развиват и обучават в непрекъснат процес на професионално израстване.

Learn more about us: