THE PROJECT

EU INITIATIVES

POLICY RECOMMENDATIONS

NEWS

TRAINING MENU

FRAMEWORK FOR PEDAGOGICAL DIGITAL COMPETENCES

Qualifications Framework

Curriculum

Teachers Consultation

PEDAGOGICAL DIGITAL STRATEGIES FOR SCHOOLS

DigiComp

Guide for School Leaders

LITERATURE REVIEW

ACTION SYNERGY SA

Координаторът, Action Synergy от Гърция, е организация за обучение и образователни приложения, която активно участва в разработването на методологии за обучение и в организацията на курсове за обучение на учители. Притежава много голям опит в координирането на проекти за иновации в политиката по програна Erasmus+ KA3, от предишни проекти, насочени към подобряване на социалното включване в класната стая (https://sedin-project.eu/ , https://www.ear-citizen.eu/ , http://www.diverse-education.eu/ ) и участва като партньор в още 3 проекта в същата област. Работи в сферата на европейското сътрудничество в образованието и обучението от 1987 година. Основният фокус на нейната работа е разработването на образователни дейности за социалното включване на уязвими целеви групи и обучението на учители в иновативни и инклузивни методи. През последната година над 1.000 учители от Гърция и чужбина са участвали в семинарите, организирани от Action Synergy.

Learn more about us: