THE PROJECT

EU INITIATIVES

POLICY RECOMMENDATIONS

NEWS

TRAINING MENU

FRAMEWORK FOR PEDAGOGICAL DIGITAL COMPETENCES

PEDAGOGICAL DIGITAL STRATEGIES FOR SCHOOLS

LITERATURE REVIEW

UNIVERSITAT DE GIRONA

Университетът на Жирона (UdG) е публично висше образователно заведение, част от университетската система на Каталуня от 1992 година. Дълбоко вкоренен в каталунската култура, UdG е един от основните икономически и културни двигатели на региона, докато едновременно преследва призванието си към универсалност и отвореност към всички традиции и култури. UdG е посветен на високи постижения в преподаването и изследванията, които се стремят да допринесат за развитието и напредъка на обществото чрез създаването, предаването, разпространението и прегледа на знания, свързани с науките, технологиите, хуманитарните науки и изкуствата. Изследванията в UdG се извършват в повече от 100 изследователски групи, асоциирани с 22 отдела и 12 изследователски института. Значителна част от тези изследвания се провеждат в международни контексти, където UdG е придобил опит в управлението и координацията на международни и европейски грантове. UdG е подписал "Харта за висше образование 2014-020", за да може да кандидатства и/или да участва в "Програмата на ЕС Еразъм+ за образование, обучение, младеж и спорт" и се е ангажирал да посреща и подкрепя препоръката на Европейската комисия 2005/251/ЕО относно "Европейската харта за изследователи" и "Кодекса за набиране на изследователи". Изследователската група от Университета на Жирона, която ще участва в проекта, е UdiGitalEdu (http://udigital.udg.edu). Нейният екип разработва проекти в областите на образованието, технологиите и международното развитие с мултидисциплинарен подход и акцент върху социалното включване; членовете на екипа имат разнообразни изследователски интереси, както в науката и технологиите, така и в хуманитарните науки. UdiGitalEdu проектира образователни преживявания за деца и младежи, като комбинира технологии, наука и изкуство, с цел насърчаване на креативността, критичното мислене и работата в екип. Групата се фокусира върху новопристигналите мигрантски деца и общностите в неравностойно положение. Освен всичко това, изследователската група има значителен опит в сферата на дигитална компетентност на учителите, тъй като: (1) различни членове на екипа са преподаватели в областта на образователните технологии в Университета на Жирона и имат опит в обучението на учители (включително интензивни програми по образователни технологии за бакалавърски степени); (2) членове на изследователския екип имат опит в изследователски проекти (каталунски и испански) по темата за дигиталната компетентност на учителите; и (3) един от членовете участва в правителствени комисии по темата, заедно с други заинтересовани страни.

Learn more about us: