THE PROJECT

EU INITIATIVES

POLICY RECOMMENDATIONS

NEWS

TRAINING MENU

FRAMEWORK FOR PEDAGOGICAL DIGITAL COMPETENCES

Qualifications Framework

Curriculum

Teachers Consultation

PEDAGOGICAL DIGITAL STRATEGIES FOR SCHOOLS

DigiComp

Guide for School Leaders

LITERATURE REVIEW

SOBRE EL PROJECTE

Durant la pandèmia del covid19, la majoria de les institucions educatives es van veure obligades a utilitzar entorns digitals per a l’aprenentatge. Això ha afavorit molt la transformació digital a l’educació, però també ha posat de manifest alguns aspectes que no havíem tingut en compte en el passat. Els professors no només havien de ser capaços de fer servir eines digitals, sinó que també havien de ser conscients dels aspectes socials, emocionals i afectius de l’educació basada en la tecnologia digital.

A més, molts professors, encara que podien fer servir algunes eines, no tenien les competències necessàries per utilitzar-les de forma pedagògicament eficaç. Per abordar aquest problema, el projecte actualitzarà el marc de qualificacions de DigCompEdu per tal de tenir en compte aquests aspectes sorgits de l’experiència de la pandèmia. També desenvoluparà un pla d’estudis per formar professors i professionals (de tots els nivells) en aquestes competències.

A més, desenvoluparà un mètode i proporcionarà suport a les institucions educatives per desenvolupar estratègies digitals pedagògiques que els ajudin a coordinar els seus esforços, en el marc d’un enfocament escolar integral i proporcionar educació en un entorn digital que serà d’alta qualitat i inclusiu per tots els estudiants, especialment aquells d’entorns desafavorits que necessiten més el suport de la vostra escola i el seu professor.

Cartell del nostre projecte