THE PROJECT

EU INITIATIVES

POLICY RECOMMENDATIONS

NEWS

TRAINING MENU

FRAMEWORK FOR PEDAGOGICAL DIGITAL COMPETENCES

Qualifications Framework

Curriculum

Teachers Consultation

PEDAGOGICAL DIGITAL STRATEGIES FOR SCHOOLS

DigiComp

Guide for School Leaders

LITERATURE REVIEW

ЗА ПРОЕКТА

По време на пандемията от COVID-19 повечето образователни институции бяха принудени да използват дигитални средства за обучение. Това до голяма степен подкрепи дигиталната трансформация в образованието, но също така разкри, че компетентността на учителите в дигиталната педагогика за дистанционно обучение се нуждае от по-нататъшно развитие. Те не само трябва да могат да използват дигитални инструменти, но също така трябва да са наясно със социалните и емоционалните аспекти на обучението, базирано на цифрови технологии.

Също така, много учители, въпреки че могат да използват различни дигитални инструменти, нямат уменията да ги прилагат по педагогически ефективен начин. Учениците също трябва да придобият социални и емоционални умения, за да могат да участват пълноценно в дистанционното обучение, особено в дигитална среда. За да отговори на тези предизвикателства, проектът ще актуализира рамката за дигитални компетентности на учителите DigCompEdu, за да вземе предвид тези аспекти, които се появиха от опита по време на пандемията.Ще бъде разработен и учебен план за обучение на учители и педагози (на всички образователни нива) по тези умения.

Освен това ще бъдат разработени насоки и ще се предостави подкрепа на образователните институции за разработване на педагогически дигитални стратегии, които ще им помогнат да координират своите усилия в рамките на цялостен подход на училището и да предоставят образование в дигитална среда, което ще бъде висококачествено и приобщаващо за всички учащи, особено за тези в неравностойно положение, които имат по-голяма нужда от подкрепата на своето училище и учители.

Плакат на нашия проект