THE PROJECT

EU INITIATIVES

POLICY RECOMMENDATIONS

NEWS

TRAINING MENU

FRAMEWORK FOR PEDAGOGICAL DIGITAL COMPETENCES

PEDAGOGICAL DIGITAL STRATEGIES FOR SCHOOLS

LITERATURE REVIEW

Overleg met docenten

Op basis van het raamwerk zal overleg plaatsvinden met docenten en deskundigen per land, maar ook op Europees niveau (via online bijeenkomsten).

Op basis van de resultaten van deze raadpleging zal een bijgewerkt kwalificatieraamwerk worden ontwikkeld en worden vertaald in de partnertalen, zodat het ook in de nationale context kan worden gebruikt.