THE PROJECT

EU INITIATIVES

POLICY RECOMMENDATIONS

NEWS

TRAINING MENU

FRAMEWORK FOR PEDAGOGICAL DIGITAL COMPETENCES

PEDAGOGICAL DIGITAL STRATEGIES FOR SCHOOLS

LITERATURE REVIEW

Leerplan

De doelstellingen van het D-PAIDEIA-project zijn:

Het ontwikkelen van een curriculum om de pedagogische digitale competenties van de leraren te ontwikkelen op basis van het kwalificatieraamwerk dat zal zijn ontwikkeld

Het identificeren en ontwikkelen van trainingsmateriaal dat leraren zou kunnen ondersteunen bij het verbeteren van hun pedagogische digitale competenties