THE PROJECT

EU INITIATIVES

POLICY RECOMMENDATIONS

NEWS

TRAINING MENU

FRAMEWORK FOR PEDAGOGICAL DIGITAL COMPETENCES

Qualifications Framework

Curriculum

Teachers Consultation

PEDAGOGICAL DIGITAL STRATEGIES FOR SCHOOLS

DigiComp

Guide for School Leaders

LITERATURE REVIEW

Kwalificatieraamwerk

ONTWIKKELING VAN EEN KWALIFICATIEKADER VOOR PEDAGOGISCHE DIGITALE COMPETENTIES.

De doelstellingen van het D-PAIDEIA-project zijn:

Update en aanpassing van het DigCompEdu-framework, rekening houdend met de ervaring van de covid19-pandemieperiode

Creatie van een raamwerk dat de digitale omgevingsvaardigheden zal omvatten die verband houden met sociaal en emotioneel leren en een nieuwe pedagogische aanpak

Het conceptvoorstel van D-PAIDEIA voor de wijzigingen die nodig zijn in het Kwalificatieraamwerk is gepubliceerd. Ons voorstel is om drie nieuwe elementen in de dimensie van professionele betrokkenheid te integreren, een nieuwe sectie toe te voegen op het gebied van de pedagogische competenties van leraren en tot slot de competenties van leerlingen in lijn te brengen met de nieuwste versie van het Digital Competence Framework for Citizens (DigComp 2.2). Het voorstel wordt momenteel besproken met docenten en deskundigen.