THE PROJECT

EU INITIATIVES

POLICY RECOMMENDATIONS

NEWS

TRAINING MENU

FRAMEWORK FOR PEDAGOGICAL DIGITAL COMPETENCES

Qualifications Framework

Curriculum

Teachers Consultation

PEDAGOGICAL DIGITAL STRATEGIES FOR SCHOOLS

DigiComp

Guide for School Leaders

LITERATURE REVIEW

BOEKBEOORDELING

De ontwikkeling van het D-Paideia Digital Pedagogical Competence Qualifications Framework is gebaseerd op de beoordeling van wetenschappelijke literatuur over de digitale competenties van leraren. Dit literatuuronderzoek werd in mei 2023 uitgevoerd door het onderzoeksteam van de Universiteit van Florence. Het literatuuronderzoek bestaat uit drie delen, waaronder de theoretische achtergrond, de definitie van de digitale competentie van docenten en de behoeften van docenten voor en na Covid-19.

Het literatuuronderzoek bestaat uit drie delen, waaronder de theoretische achtergrond, de definitie van de digitale competentie van docenten en de behoeften van docenten voor en na Covid-19.

Het eerste deel biedt een theoretische achtergrond voor het beschrijven van de internationale onderzoeksvisie op het gebied van de digitale competenties van leraren.

Het tweede deel heeft tot doel te begrijpen hoe de digitale competentie van docenten in verschillende contexten wordt gedefinieerd en om gebieden te identificeren die aan DigCompEdu kunnen worden toegevoegd op basis van andere bestaande modellen.

Het derde deel richt zich op de digitale competentie van Europese leraren voor en na de Covid-19-pandemie om hun onderwijsbehoeften en verwachtingen onder de aandacht te brengen.

For more information, please download the Literature Review