THE PROJECT

EU INITIATIVES

POLICY RECOMMENDATIONS

NEWS

TRAINING MENU

FRAMEWORK FOR PEDAGOGICAL DIGITAL COMPETENCES

Qualifications Framework

Curriculum

Teachers Consultation

PEDAGOGICAL DIGITAL STRATEGIES FOR SCHOOLS

DigiComp

Guide for School Leaders

LITERATURE REVIEW

INICIATIVES EU

Enllaç amb les polítiques i iniciatives de la UE

Aquesta idea de projecte està molt vinculada a les polítiques i iniciatives de la UE perquè pretén actualitzar i fomentar una eina de la UE, DigCompEdu, es basa en els resultats de la investigació desenvolupada per la Comissió Europea (on alguns membres del personal del han contribuït com a investigadors) i també està molt vinculada al Pla d’Acció d’Educació Digital (2021-2027), especialment a la Prioritat Estratègica 1, Fomentar el desenvolupament d’un ecosistema d’educació digital d’alt rendiment. Allí s’esmenta que “Els continguts educatius digitals i la formació en competències digitals -inclosos els mètodes d’ensenyament digital- seran essencials per al personal” i també que “La planificació i el desenvolupament d’una capacitat digital eficaç són vitals per als sistemes d’educació” i formació”. El projecte aborda ambdues prioritats, la primera mitjançant el desenvolupament d’un marc de qualificacions, basat en DigCompEdu , i la segona mitjançant el suport al desenvolupament d’Estratègies de Desenvolupament Pedagògic Digital a nivell d’institució educativa.

Objecte i àmbit d’aplicació

La proposta aborda clarament la prioritat 1 del LOT1 “Donar suport a una educació digital inclusiva i d’alta qualitat, en línia amb el Pla d’Acció d’Educació Digital”. El seu objectiu és capacitar els educadors per desplegar hàbilment la tecnologia digital per tal de ser capaç de donar suport a l’educació d’alta qualitat i inclusiva per a tots els estudiants, recolzant-los per fer front als problemes reals que es van fer evidents durant la pandèmia i van obstaculitzar tant la qualitat com la inclusivitat de l’educació. També pretén donar suport a les institucions educatives, especialment les que acullen els alumnes més vulnerables, perquè desenvolupin, revisin i actualitzin estratègies de desenvolupament digital a nivell d’institució educativa mitjançant l’ús d’un enfocament escolar integral.

Més concretament, el projecte aborda l’àrea 1) Factors clau de l’èxit per a una educació i una formació digital inclusiva i d’alta qualitat. Tenint en compte tots els factors interrelacionats, el projecte se centra en factors específics sorgits de l’experiència de la pandèmia, com ara la necessitat de desenvolupar les competències digitals pedagògiques dels professors, el suport al desenvolupament social i emocional dels alumnes en un entorn digital , la promoció del benestar digital de professors i alumnes, etc.

Aquests factors s’examinaran tant a nivell local (mitjançant el desenvolupament d’estratègies digitals a nivell de les institucions educatives) com a través de l’examen d’altres factors, inclosos els plans d’estudis i els enfocaments de la formació del professorat, les directrius de les autoritats educatives, etc.

Pla d’Acció d’Educació Digital

DigCompEdu