THE PROJECT

EU INITIATIVES

POLICY RECOMMENDATIONS

NEWS

TRAINING MENU

FRAMEWORK FOR PEDAGOGICAL DIGITAL COMPETENCES

Qualifications Framework

Curriculum

Teachers Consultation

PEDAGOGICAL DIGITAL STRATEGIES FOR SCHOOLS

DigiComp

Guide for School Leaders

LITERATURE REVIEW

ACTION SYNERGY SA

El coordinador, Action Synergy de Grècia, és una organització de formació i aplicacions basades en el coneixement que participa activament en el desenvolupament de tecnologies educatives, metodologies de formació i organització de cursos de formació del professorat. Té una àmplia experiència en la coordinació de projectes d'innovació política Erasmus+ KA3, ja que ha coordinat 3 projectes destinats a millorar la inclusió social a les aules (https://sedin-project.eu/ , https://www.ear-citizen.eu/ , http://www.diverse-education.eu/ ) i participa com a soci en 3 projectes KA3 més en el mateix àmbit. Treballa en el camp de la cooperació europea en educació i formació des del 1987. El seu treball se centra principalment en el desenvolupament d'activitats educatives per a la inclusió social de grups vulnerables i la formació de professors en mètodes innovadors i inclusius. L'últim any, més de 1.000 professors grecs i estrangers han participat als seminaris organitzats per Action Synergy.

Learn more about us: