THE PROJECT

EU INITIATIVES

POLICY RECOMMENDATIONS

NEWS

TRAINING MENU

FRAMEWORK FOR PEDAGOGICAL DIGITAL COMPETENCES

Qualifications Framework

Curriculum

Teachers Consultation

PEDAGOGICAL DIGITAL STRATEGIES FOR SCHOOLS

DigiComp

Guide for School Leaders

LITERATURE REVIEW

Учебна програма

Целите на проекта D-PAIDEIA са:

Да разработи учебна програма за развитие на педагогическите дигитални компетентности на учителите на базата на допълнената квалификационна рамка, която ще бъде разработена;

Да идентифицира и разработи учебни материали, които могат да подкрепят учителите в подобряването на техните педагогически дигитални компетентности.