THE PROJECT

EU INITIATIVES

POLICY RECOMMENDATIONS

NEWS

TRAINING MENU

FRAMEWORK FOR PEDAGOGICAL DIGITAL COMPETENCES

Qualifications Framework

Curriculum

Teachers Consultation

PEDAGOGICAL DIGITAL STRATEGIES FOR SCHOOLS

DigiComp

Guide for School Leaders

LITERATURE REVIEW

Консултации с учители

Въз основа на проучванията и предложените промени, ще бъдат проведени консултации с учители и експерти във всяка държава, както и на европейско ниво (чрез онлайн срещи).

На базата на резултатите от тези консултации ще бъде разработена актуализирана квалификационна рамка, която ще бъде преведена на езиците на партньорите, за да може да се използва и в национален контекст.