THE PROJECT

EU INITIATIVES

POLICY RECOMMENDATIONS

NEWS

TRAINING MENU

FRAMEWORK FOR PEDAGOGICAL DIGITAL COMPETENCES

Qualifications Framework

Curriculum

Teachers Consultation

PEDAGOGICAL DIGITAL STRATEGIES FOR SCHOOLS

DigiComp

Guide for School Leaders

LITERATURE REVIEW

Квалификационна рамка

РАЗРАБОТВАНЕ НА РАМКА за педагогически дигитални компетентности

Целите на проекта D-PAIDEIA са:

Актуализация и адаптация на рамката DigCompEdu, като се вземе предвид опитът от периода на пандемията от COVID-19;

Създаване на рамка, която ще включва уменията за работа в дигитална среда, свързани със социално и емоционално учене и нови педагогически подходи;

Предварителното предложение на D-PAIDEIA за промените, които са необходими в квалификационната рамка DigComoEdu е публикувано. Нашето предложение е да интегрираме три нови компетентности в областта на професионалното ангажиране, да добавим нов раздел в сферата на педагогическите компетентности на учителите и накрая да съгласуваме компетентностите на учащите с последната версия на Рамката за дигитална компетентност за гражданите (DigComp 2.2). Предложението в момента е предмет на консултации с учители и експерти.