THE PROJECT

EU INITIATIVES

POLICY RECOMMENDATIONS

NEWS

TRAINING MENU

FRAMEWORK FOR PEDAGOGICAL DIGITAL COMPETENCES

Qualifications Framework

Curriculum

Teachers Consultation

PEDAGOGICAL DIGITAL STRATEGIES FOR SCHOOLS

DigiComp

Guide for School Leaders

LITERATURE REVIEW

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

Σύνδεση με την πολιτική και τις πρωτοβουλίες της ΕΕ

Η ιδέα αυτού του έργου συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες της ΕΕ, διότι στοχεύει στην επικαιροποίηση και την προώθηση ενός εργαλείου της ΕΕ, του DigCompEdu, βασίζεται στα αποτελέσματα της έρευνας η οποία αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (και στην οποία ορισμένα μέλη του προσωπικού της κοινοπραξίας συνέβαλαν ως ερευνητές) και συνδέεται επίσης σε μεγάλο βαθμό με το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση (2021-2027), ιδίως με τη στρατηγική προτεραιότητα 1, Προώθηση της ανάπτυξης ενός οικοσυστήματος ψηφιακής εκπαίδευσης υψηλών επιδόσεων. Εκεί αναφέρεται ότι “Το περιεχόμενο της ψηφιακής εκπαίδευσης και η κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες – συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών μεθόδων διδασκαλίας – θα είναι απαραίτητα για το προσωπικό” και επίσης ότι “Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός και η ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων είναι ζωτικής σημασίας για τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης”. Το έργο αντιμετωπίζει και τις δύο προτεραιότητες, την πρώτη μέσω της ανάπτυξης ενός πλαισίου προσόντων, βασισμένου στο DigCompEdu, και τη δεύτερη μέσω της υποστήριξης Στρατηγικών Παιδαγωγικής Ψηφιακής Ανάπτυξης σε επίπεδο εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Το έργο ανταποκρίνεται σαφώς στην προτεραιότητα 1 του LOT1 “Υποστήριξη της ψηφιακής εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση”. Στοχεύει στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, ώστε να χρησιμοποιούν επιδέξια την ψηφιακή τεχνολογία, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν την υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση για όλους τους μαθητές, υποστηρίζοντάς τους παράλληλα να αντιμετωπίσουν πραγματικά προβλήματα που έγιναν εμφανή κατά τη διάρκεια της πανδημίας και εμπόδισαν τόσο την ποιότητα όσο και τη συμμετοχικότητα της εκπαίδευσης. Στόχος του είναι επίσης να υποστηρίξει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδίως αυτά που φιλοξενούν τους πιο ευάλωτους μαθητές, να αναπτύξουν, να αναθεωρήσουν και να επικαιροποιήσουν τις στρατηγικές ψηφιακής ανάπτυξης σε επίπεδο εκπαιδευτικού ιδρύματος μέσω της χρήσης μιας προσέγγισης ολόκληρου του σχολείου.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο αφορά τον τομέα 1) Βασικοί παράγοντες επιτυχίας για ψηφιακή εκπαίδευση και μια χωρίς αποκλεισμούς και υψηλής ποιότητας κατάρτιση. Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους αλληλένδετους παράγοντες, το έργο εστιάζει σε συγκεκριμένους παράγοντες που προέκυψαν από την εμπειρία της πανδημίας, όπως η ανάγκη ανάπτυξης των παιδαγωγικών ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, η υποστήριξη της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των μαθητών σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, η προώθηση της ψηφιακής ευημερίας των εκπαιδευτικών και των μαθητών κ.λπ.

Οι παράγοντες αυτοί θα εξεταστούν τόσο σε τοπικό επίπεδο (μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών στρατηγικών σε επίπεδο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) όσο και μέσω της εξέτασης άλλων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων σπουδών και των προσεγγίσεων κατάρτισης των εκπαιδευτικών, των κατευθυντήριων γραμμών των εκπαιδευτικών αρχών κ.λπ.

Digital Education Action Plan

DigCompEdu